Arpa Flake

Arpa Flake

 

Arpa Flake, danenin özel olarak dizayn edilmiş buhar kazanlarında pişirilmesi ve ardından özel bir prosesten geçirilerek işlenmesi sonucu elde edilen, içeriği garanti edilmiş bir üründür. Flake ürünlerin kullanımı ile işkembedeki mikrobiyal protein sentezi ve ince bağırsaktaki enzimatik sindirim artar. Bu sayede rumende oluşan amonyak miktarı azalır. Rumen amonyak miktarındaki azalma, kan ve sütteki üre azot seviyesinde azalma sağlar. Bu sayede dengeli bir beslenme ile döl verimi, şişkinlik (Timpani) ve ayak hastalıklarında iyileşme sağlanır.

 

Özellikleri ve Faydaları

  • Sindirimde sağlanan %8-12 oranında artış ile aynı miktarda tüketilmesine karşın, işlenmemiş tahıllara oranla daha yüksek oranda enerji, dolayısıyla performans artışı sağlar.

  • Özel işlem görmüş arpa flake sahip olduğu lezzet ve kokusu ile kuru madde tüketimini artırarak verimde artış sağlar.

  • Erken laktasyonda gereksinim duyulan yüksek enerji ihtiyacını en ekonomik şekilde karşılar.

  • Süt proteininde ve veriminde %12’ye varan artış sağlar.

  • Flake ürünleri kullanımı ile sağmallarınızda döl verimi ve ayak hastalıklarında iyileşme görülür.

  • Besiye alınan sığırlarda asidoz, timpani, dışkıda sindirilmemiş yem görünümü vb. metabolik rahatsızlıklarda azalma görülmektedir.

  • Uygulanan proses sayesinde işlenmemiş tahıllarda görülebilen yabancı madde, küf, toksin vb. tüm zararlı maddeler flake ürünlerde görülmemektedir. 

 

Kullanım Programı

Tüm ruminant hayvanların beslenmesinde kullanılır.

 

Ambalajlama

Bu ürünümüz 40 kg'lık çuvallar ile satılmaktadır.

Diğer Ürünler

Büyütme Yemleri

Büyütme Yemleri

Büyütme Yemleri Balığın bu dönemdeki ihtiyaçlarına,...

Ürünü İncele
Danemix Süt Yemi

Danemix Süt Yemi

Danemix Süt Yemi Danemix süt yemi sağmal hayvanların...

Ürünü İncele
Etkin Süt Yemi

Etkin Süt Yemi

Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde buzağılamadan...

Ürünü İncele