INO 303 | Arpa Ezmesi

Analizler sonucu özenle seçilen arpa taneleri, çeşitli eleme ve temizleme ünitelerinden geçirildikten sonra, tavlanarak dinlenmeye bırakılır. Dinlenme süresi çeşitli etkenlere bağlı olarak değişkenlik gösterse de ortalama 16-24 saat sonrasında arpalar özel ezme makinesinde ezilerek uygun rutubet değerlerinde paketlenir.

Arpa danelerinin ezilmiş olanları, bütün ve öğütülmüş olanlara oranla çok daha fazla yarar sağlamakta ve bu nedenle daha fazla tercih edilmektedir.

Arpa Ezmesinin Yararlarından Bazıları

  • Canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranlarında ciddi artış gözlemlenmektedir.

  • Laminitisi (topal ayak) hastalığı oluşumunu engellemesinin yanı sıra hayvanda şişme gibi sindirim bozukluklarını da ortadan kaldırmada etkin rol oynar.

  • Süt hayvanları için kızgınlık ve döl tutma hususlarında çok yararlı bir besin kaynağıdır.

  • Kuzuların performans ve canlı ağırlık artışını olumlu yönde etkilediği bilinmektedir.

40 kg'lık çuvallarda ya da müşteri talepleri doğrultusunda dökme olarak satılır.