Güçlü Buzağı Büyütme Yemi

Buzağıların 4. ayın başından 6. ayın sonuna kadar tükettikleri vitamin ve mineralce dengeli, besin değeri yüksek, sindirimi kolay bir yemdir.

 

Özellikleri ve Faydaları

  • Rumenin fiziksel gelişimini hızlandırarak yemden yararlanmayı artırır,

  • Buzağıların vücut direnci ve dayanıklılığında artış sağlar,

  • Sağlıklı bir iskelet ve kas sistemi oluşumu için dengeli bir formülasyona sahiptir,

  • Bu dönemde kullanılabilecek kaba yemlerle iyi bir kombinasyon oluşturur,

  • Kasaplık yetiştirilecek erkek buzağılarda hızlı bir ağırlık artışı sağlar,

  • İyi bir büyüme performansı ile dişilerde daha erken yaşta damızlıkta kullanma olanağı sağlar,

  • Üreme çağında yüksek oranda döl tutma kapasitesi sağlar,

  • Verim döneminde yüksek süt üretimi sağlamada etkindir.

 

Kullanım Programı

Uygulama Aralığı
(gün)

Güçlü Buzağı Büyütme Yemi
(Kg/Gün)

Kaliteli Kuru Ot
(Kg/Gün)

Su
(Kg/Gün)

90-180

Serbest

Serbest

Serbest

 

Ambalajlama

Bu ürünümüz 50 kg'lık çuvallar ile satılmaktadır.