DESTEK ÜRÜNLER

Geçiş dönemindeki hayvanlarda, fizyolojik, hormonal ve metabolik çok önemli değişimler olur. En önemli değişim ise yem tüketimindeki azalmadır. Bu durum negatif enerji değişimine neden olur. Negatif enerji değişimi buzağının büyümesini, ineğin yaşamasını ve süt verimini olumsuz yönde etkiler.