Anima Süt Yemi

Orta düzeyde süt verimine sahip sağmal ineklerde laktasyon süt verim miktarını arttırarak, sağlıklı bir verim dönemi sağlar. Bora Anima süt yemiyle beslenen sağmallar, düşük yem maliyeti ile yüksek süt verimi sağlayarak işletmenin kazancını artırır.

 

Özellikleri ve Faydaları

  • Protein ve enerji içeriği dengelenmiştir.
  • Her türde kaba ve kesif hammadde ile uygun rasyon yapımına olanak sağlar.
  • Lezzetli ve iştah açıcıdır.
  • Günlük gereksinim duyulan vitamin ve minerallerin tamamını yapısında ihtiva eder.

 

Kullanım Programı

Bu yem, sağmal ineklerin süt verim ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış olan tamamlayıcı yemdir. Bora Anima Sığır Süt Yemi, yüksek verimli süt ineklerine sütteki yağ oranı da dikkate alınarak her 2 kg süt için 1 kg olacak şekilde yedirilmelidir. Bu yemden beklenen verimin alınabilmesi için hayvanların yaşama payı ihtiyaçları ayrıca hesaplanıp, iyi kalitede kaba yem verilmesi gerekmektedir.

 

Ambalajlama

Bu ürünümüz 50 kg'lık çuvallar ile satılmaktadır.