Gözde Plus Süt Yemi

Yüksek süt verimli sağmal inekleri bulunan ya da düşük kalitede kaba yem kaynağı kullanan işletmelerde her verim düzeyindeki hayvanlar için başarı ile kullanılır.

 

Özellikleri ve Faydaları

  • İşletmelerde sık görülen döl verimi problemlerini aşmak için özel olarak tasarlanmıştır.   

  • Özelikle kaba yem kaynakları sınırlı bölgelerde, her verim düzeyindeki hayvanların beslenmesinde başarı ile kullanılabilir.

  • Özellikle beslenmeyle ilişkili kızgınlık ve döl verimi sorunlarının çözümüne katkı sağlar.

  • Vitamin ve minerallerce zengindir.

  • Doğum sonrası aşırı canlı ağırlık kaybını önlemeye yardımcı olur.

  • Lezzeti ve iştah açıcı özelliği ile doğuma müteakip kuru madde alımını yükseltir.

  • Süt ineklerinin arzu edilen süt verimine ulaşmalarına ve yüksek verimlerini uzun süre devam ettirmelerine olanak sağlar.

 

Kullanım Programı

Ort. Süt (Lt) İnek/Gün

Gözde  Plus Süt yemi (Kg./Gün)

Mısır Silajı (Kg/Gün)

Yonca Otu (Kg/Gün)

Saman (Kg/Gün)

Yaş Karamba Otu (Kg/Gün)

Pamuk Tohumu Küspesi (Kg/Gün)

Yaş Pancar Posası (Kg/Gün)

25

10

22

4

1

-

-

 

30

12

24

4

1

-

-

 

35

13

25

5

1

-

-

 

25

10

16

2.5

3

8

-

 

30

12

16

2.5

3

10

-

 

35

13

16

4

2

12

-

 

25

10

16

2

3

 

 

8

30

12

16

2.5

2.5

 

 

8

35

13

18

3

2

 

 

8

25

10

20

2

2

 

1

 

30

11

22

2

2

 

1.5

 

35

12

24

2

2

 

2

 

Ambalajlama

Bu ürünümüz 50 kg'lık çuvallar ile satılmaktadır.